Έλεγχος
Oχημάτων

Vehicle
Control

Τι προσφέρει

 • Έλεγχος της θέσης όλων των οχημάτων όλων των υπηρεσιών του
  Δήμου.
 • Έλεγχος των διαδρομών και των χρόνων.
 • Στατιστικά για το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Εξατομικευμένη πρόσβαση στα δεδομένα.

Πως λειτουργεί

 • Με την εφαρμογή Melon εκτός από όλα τα άλλα μπορούμε να
  δούμε σε πραγματικό χρόνο που είναι όλα τα οχήματα του Δήμου
  και την πορεία που ακολουθούν. κατοίκους.
 • Η κάθε υπηρεσία παρουσιάζεται με διαφορετικό χρώμα πχ. μπλε
  η βοήθεια στο σπίτι, κόκκινη η Δημοτική Αστυνομία, λευκή η συγκοινωνία.
 • Εγκαθιστούμε απλά ένα σύστημα gps tracker σε κάθε όχημα και το συνδέουμε με την εφαρμογή Melon.

Πρόσβαση στην πληροφορία

Ο Δήμαρχος μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες
 • Που είναι κάθε όχημα κάθε υπηρεσίας.
 • Τι πορεία έχει διαγράψει κατά τη διάρκεια της βάρδιας ή της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, του έτους.
 • Πόσα χιλιόμετρα έχει διανύσει ώστε να γίνεται έλεγχος κατανάλωσης καυσίμων, ελαστικών, service, εργατοωρών προσωπικού.

Benefits

 • Organisation of and immediate digital control over municipal parking zones, car parks and vehicles monitored by Melon, with full integration
 • Statistical data gathering of routes and times of increased usage
 • Human involved statistics such as popularity of metropolitan areas/tourist areas vs commercial/suburban, identifying traffic trends as well as any anomalies
 • Melon features an advanced and intuitive data gathering and presentation model

Operation

 
 • In addition to the data gathering and automation, using the Melon Application, operators can see in real time the location of each monitored vehicle and monitor its route 
 • Information displays are customisable, with the potential for each relevant vehicle type to be identified by colour (eg blue for the Municipal Police, white is for Medical Services) etc. 
 • A multiple datapoint, information gathering gps tracker is installed
  on each vehicle to be monitored by the Melon application.

Data Services and access

 The Melon application features configurable permissions to allow different levels of access, allowing responsible decision makers instant
immediate high level access to data, with other access levels able to
be set. Specific information could include but is not limited to: • Where each vehicle of each municipal service is at any given time
 • What routes each vehicle has taken, anytime through the last shift, day, week, month or year 
 • Computing and storage of the kilometers each vehicle has completed, in order to enable automatic service warnings, fuel consumption verification, tire checks and a host of other vehicle service checks or even man hour verification.

Επικεφαλείς

 • Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ή διευθυντές του Δήμου μπορούν να έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση στα οχήματα τους και σε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα των οχημάτων τους, ανάλογα με τις αποφάσεις του Δημάρχου.

Πολίτες

Νέες υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν για τους πολίτες με την
εφαρμογή Melon
     • Πού βρίσκεται το λεωφορείο και σε πόση ώρα θα έρθει;
     • Από τη στιγμή που ο πολίτης μπαίνει στο λεωφορείο, σε πόση ώρα θα φτάσει στον προορισμό του;
Οι Δήμοι θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από δεδομένα βελτίωσης των υπηρεσιών τους.

   • Ποια οχήματα καταναλώνουν τα λιγότερα καύσιμα;
 

   • Ποια έχουν την ακριβότερη συντήρηση ανά 100.000χλμ;

   • Ποιες είναι οι βέλτιστες διαδρομές για τα απορριμματοφόρα;

Citizens

Ordinary citizens receive a host of benefits from the Melon app

 • Real time access to the location of each bus along with approximate ETAs
 • Monitoring and planning of usage of bus services with statistical data on general timekeeping, live alerts to late buses and more.
 • Providing feedback on Melon enabled services, with an audit trail to confirm (e.g. Citizens complain consistently about a certain bus route, problems are easily verified and solutions deduced from Melon data)
 • Report emergency and non-emergency maintenance needs of the locality (eg fallen trees, broken water mains, etc)

Open Data

Due to the data model of Melon enabled services, myriad datapoints are available for use in continuous process improvement on a per service basis.

 • Which vehicles or vehicle types are the most fuel efficient 
 • Which vehicles or vhicle types have the lowest mean maintenance costs per kilometer or per 100.000 klm
 • Which routes are more efficient for various services, e.g routing garbage trucks

Kiriakopoulos Dimitris

Founder
Τ. 693 720 8987
E. jimkiriak@gmail.com

Karava Anatoli

Executive Assistant
to the Founder
Τ. 694 734 2154
E. anatoli5vb@gmail.com

www.casacarina.gr

Chiou 7-9
155 62 Cholargos
Τ. 213 099 7721
E. info@casacarina.gr