Έξυπνες
Διαβάσεις
Melon

Smart
Crossing
Melon

Που μπορούν να εγκατασταθούν

 • Μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε αφύλακτες διαβάσεις είτε σε διαβάσεις οι οποίες διαθέτουν φωτεινό σηματοδότη αλλά είναι αυξημένης σημασίας για τον Δήμο (σχολεία, γυμναστήρια, πλατείες, σκοτεινά σημεία).

Πώς λειτουργούν

 • Σε κάθε πλευρά του δρόμου έχει εγκατασταθεί ένα κολωνάκι το οποίο διαθέτει απο ένα κουμπί στην κορυφή του, πορτοκαλί φώτα μπροστά και κόκκινα φώτα αεροδιαδρόμου επί της ασφάλτου.
 • Τα πορτοκαλί φώτα αναβοσβήνουν διαρκώς και ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς ότι εισέρχονται σε περιοχή αυξημένης ροής πεζών έτσι ώστε να μειώσουν ταχύτητα.
 • Με το πάτημα του κουμπιού που βρίσκεται στο πάνω μέρος της βάσης και για διάρκεια τεσσάρων δευτερολέπτων, τα πορτοκαλί φώτα ανάβουν πολύ έντονα έτσι ώστε τα διερχόμενα οχήματα να μειώσουν την ταχύτητά τους.
 • Αμέσως μετά ανάβουν τα κόκκινα φώτα που είναι τοποθετημένα επί της ασφάλτου για 20 δευτερόλεπτα ή άλλο χρονικό διάστημα αν υπάρχουν ειδικές ανάγκες.
 • Ταυτόχρονα ανάβουν και πράσινα φώτα που έχουν τοποθετηθεί στα πεζοδρόμια, ακριβώς στο σημείο που στέκονται οι πεζοί.
 • Επιπλέον ανάβουν λευκά φώτα led περιμετρικά του λευκού τριγώνου στην πινακίδα της διάβασης που δίνει προτεραιότητα στους πεζούς.
 • Τέλος ενεργοποιείται και ήχος που ενημερώνει τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης ότι μπορούν να διασχίσουν τη διάβαση
 • Οι διαβάσεις χρησιμοποιούν την εφαρμογή Melon όπως και οι βάσεις των ποδηλάτων για ενημέρωση των πολιτών

Where can Smart Crossings be installed?

Melon smart crossings can be employed at almost any location where a need is identified for better pedestrian safety. In practical terms, Melon Smart Crossings can be configured and installed to almost any width of roadway. They can be installed alongside existing pedestrian/automotive infrastructure, such as zebra crossings, traffic lights or introduced as a standalone solution at locations of increased risk. Typically suggested locations include outside schools, parks, commercial zones and town squares.

How do they work?

 • On each side of the road aesthetically pleasing short columns (bases) are installed to house the required hardware to operate the crossing. Each of these bases features a
  button on the top and orange ‘main warning’ lights in the sides facing the motorists. Additionally, the crossing also features red ‘crossing active’ low consumption LEDs sunk into the road surface.
 • At all times regardless of activation, a large orange light flashes in each base to warn motorists that they are entering an area of potential increased pedestrian activity.
 • When a pedestrian presses the button, the orange lights change from the constant flashing to permanently on for 4 seconds (or as configured), informing oncoming road users to slow down.
 • Immediately following that, the red lights turn on for 20 seconds or the time required for pedestrians to use the crossing safely
 • Smart crossings can be configured to almost any width of roadwSimultaneously, green lights that have been sunk into the sidewalks turn on exactly where the pedestrians are standing indicating they should proceed if safe
 • Finally, bright white lights are illuminated on the road sign indicating foot traffic priority to road users, and a sound is activated to assist visually impaired people in crossing safely
 • Immediately after the red lights are extinguished, the crossing procedure is complete, the orange lights resume flashing again to indicate traffic may proceed with caution.
 • The Smart crossings are also tied into the same over-arching app for easy data and statistics retrieval.

Kiriakopoulos Dimitris

Founder
Τ. 693 720 8987
E. jimkiriak@gmail.com

Karava Anatoli

Executive Assistant
to the Founder
Τ. 694 734 2154
E. anatoli5vb@gmail.com

www.casacarina.gr

Chiou 7-9
155 62 Cholargos
Τ. 213 099 7721
E. info@casacarina.gr