“Melon”
Smart
Micromobility
Parking

“Melon”
Smart
Micromobility
Parking

Ποιο είναι
το πρόβλημα;

 • Η έλλειψη δικτύου ασφαλούς στάθμευσης ποδηλάτων και πατινιών.
 • Η έλλειψη δικτύου φόρτισης οχημάτων.
 • Η άναρχη στάθμευση των ενοικιαζόμενων πατινιών στις πόλεις.

Πρώτα
Συμπεράσματα

 • Τα δύο πρώτα προβλήματα οδηγούν στη μη-χρήση οχημάτων μηδενικών ρύπων από τους κατοίκους.
 • Ενώ η άναρχη στάθμευση των ενοικιαζόμενων
  ηλεκτρικών πατινιών δημιουργεί στρεβλή εικόνα στους Δήμους και σε ορισμένους κατοίκους για ένα εξαιρετικό μέσο μεταφοράς.

We provide the launch pad into society’s next big
adventure, the switch to personal electric vehicles
for short journeys. The solid and reliable basic in -frastructure Melon represents, is the foundation
that will allow communities to push into the future,
providing real societal benefits, such as;

 • reducing the local carbon footprint
 • reducing noise pollution
 • reducing inner city traffic
 • increasing people flow, driving productivity
 • improving community morale
 • having a tangible positive environmental impact
 • providing performance and statistical metrics
  (aka Big Data)

The change is already underway, and «Casa Carina» is here to help your community, municipality or business prepare for it, not only rising to a challenge, but turning it into an opportunity. Join the revolution with Melon, the most advanced suite of municipal planning and urban mobility services available.

Στόχοι Προγράμματος

 • To import όπως έχει αυτή την στιγμή δουλεύει manually. Άμα έχετε να προτείνετε κάποια αλλαγή πάνω σε αυτή την διαδικασία πείτε μας.
 • Αύξηση της χρήσης από ενοικιαζόμενα οχήματα (οδηγός για την συστηθματική μετακίνηση με micromobility.
 • Συλλογή δεδομένων από τους χρήστες προς όφελος της χάραξης στρατηγικής από τους Δήμους και την Κυβέρνηση.

Δυνατότητες Βάσης

 • Ασφαλές κλείδωμα 2 έως 8 οχημάτων.
 • Φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια, ποδήλατα, μοτοσυκλέτες)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης του δικτύου με ισχυρότερους ταχυφορτιστές
 • Ανάπτυξη δικτύου 4-5G με δυνατότητα δωρεάν διανομής σε όλη την πόλη
 • Ανάπτυξη δικτύου 4-5G με δυνατότητα δωρεάν διανομής σε όλη την πόλη.
 • Τοποθέτηση μετρητών για έλεγχο της ποιότητας του αέρα.
 • Τοποθέτηση καμερών για τη Δημοτική Αστυνομία.

We Solve Problems and Improve Communities

Enriching infrastructure

 • Providing a secure parking station for most types of zero emission personal vehicles in a single solution
 • Providing a convenient charging network for citizens to charge anywhere and reduce ‘range anxiety’, a common barrier to adoption
 •  Providing ample compact parking for rental vehicles to reduce chaotic abandonment

Socially/Societally

 • Increasing convenience, ease of use and encouraging adoption of zero
  emission modes of transport
 • Reducing the unfortunate stigma attached to rental scooters and other e-rideables caused by poor infrastructure and management

Direct Municipal Benefits

 • Expectation of notable reduction in motor vehicle traffic and local pollution levels, combined with appropriate local adoption campaigns
 • ‘Big Data’ benefits of being able to track statistical usage of the parking stations and analysing traffic trends
 • Increased local business opportunity in the personal vehicle rental market when infrastructure exists to support them

Melon’s Features

 • Secure locking of 2 to 8 vehicles depending on design (several available)
 • Charging for most forms of personal electric vehicles
 • Ability to upgrade the network with more powerful chargers for car charging
 • Ability to install meters for air quality control
 • Ability to install cameras for the Municipal Police
 • Ability to install alarms on bases that are placed in areas that present additional security challenges
 • Future 4G/5G networking solutions are under development with various benefits
 • Attractive design

Δυνατότητες Εφαρμογής

 • Οι χρήστες εγκαθιστούν δωρεάν στο κινητό τους μια εφαρμογή για να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν τα οχήματά τους στις βάσεις.
 • Οι Δήμοι θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα όπως: Ποιες ώρες γίνεται η μεγαλύτερη χρήση, ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, σε ποιες περιοχές αναπτύσσεται δίκτυο βάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (super market, εμπορικά κέντρα, γυμναστήρια, café κτλ.)
 • Οι Δήμοι θα αποφασίζουν την τιμολογιακή πολιτική που τους ταιριάζει: (Δωρεάν Χρήση από τους κατοίκους, μικρή χρέωση για τους επισκέπτες, ειδική χρέωση για εταιρείες ενοικίασης ποδηλάτων ή πατινιών).
 • Από την εφαρμογή ο Δήμος θα γνωρίζει ποια σημεία της πόλης χρειάζονται επιπλέονβάσεις και μπορεί να μεταφέρει σε αυτά βάσεις από άλλα σημεία που δεν έχουν ζήτηση.
 • Δήμος μπορεί να δώσει κίνητρα σε επιχειρήσεις της πόλης να τοποθετήσουν και αυτές με δικά τους έξοδα έξυπνες βάσεις έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το δίκτυο και να γίνει πιο εύχρηστο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Application's Features

 • Users install a free application on their smartphone to lock and unlock
  their vehicles from the bases
 • Data is collected from the application for statistical usage, which can allow for improved municipal planning, particularly in areas of bike lane planning and rush hour planning
 • Municipalities will have access to data such as: When is the “rush hour”
  for various sub-cultures in the municipality, such as ‘when is rush hour
  for gyms’, or bakeries, or specific shopping malls. Which areas are most
  in demand, and in which areas a network of bases is being utilised by the
  private sector (opportunity identified)
 • The station owners may decide the pricing policy that suits them, Free Use by the residents, small charge for the guests, special charge for companies renting bicycles or skates, etc, are examples of policies that can be managed from the administration side of the advanced management application
 • Municipalities may incentivise businesses in the city to install smart bases at their own expense in order to enrich the network and local community, encouraging adoption and providing additional data

Personalished Design

 • Users install a free application on their smartphone to lock and unlock
  their vehicles from the bases
 • Colors are fully customisable to the degree that they are available from the supplier of the heavy duty paint we coat the bases in for additional durability of finish and longevity. A wide range is available

Εξατομικευμένος Σχεδιασμός

 • Ο κάθε δήμος έχει τις δικές του ανάγκες. Οι έξυπνες βάσεις μπορούν να σχεδιαστούν σε διάφορες εναλλακτικές έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν άριστα σε κάθε περιοχή σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
 • Ο κάθε Δήμος μπορεί να δώσει στις βάσεις τα χρώματά του.

Kiriakopoulos Dimitris

Founder
Τ. 693 720 8987
E. jimkiriak@gmail.com

Karava Anatoli

Executive Assistant
to the Founder
Τ. 694 734 2154
E. anatoli5vb@gmail.com

www.casacarina.gr

Chiou 7-9
155 62 Cholargos
Τ. 213 099 7721
E. info@casacarina.gr